Tăng cường hệ thống

Để thực hiện quá trình tăng cường hệ thống công ty,thực hiện mục tiêu số lượng nhân viên đạt 60 người vào năm 2018.

  • Cube System Group sẽ tạo ra các đòn bẩy là các chi nhánh công ty ở các quốc gia và đặc biệt là ở Việt Nam để phát triển quy mô của tập đoàn.
  • Thông qua quá trình tuyển dụng chúng tôi sẽ mở rộng quy mô tổ chức công ty từ đó mở rộng quy mô của tập đoàn

Hoạt động tuyển dụng được thực hiện trong quý này

  • Tìm kiếm tài năng hàng đầu, và thực hiện các buổi tuyển dụng công ty tại khách sạn ở thành phố.
  • Chúng tôi nhận được tổng cộng 190 hồ sơ là những ứng viên từ các trường đại học hàng đầu cũng như những người đã có kinh nghiệm làm việc.