DỊCH VỤ

Các mảng dịch vụ của chúng tôi bao gồm: bảo trì/phát triển hệ thống offshore, nghiên cứu kiểm chứng kỹ thuật và cung cấp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại thị trường trong nước. Gần đây chúng tôi mở rộng thêm một mảng dịch vụ nữa, là làm đại lý phân phối cho các phần mềm: Chatwork, Kintone.

SẢN PHẨM

Giống như công ty mẹ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác nhau cho nhiều lĩnh vực. Trong 10 năm kể từ khi thành lập, công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ cho thị trường Nhật Bản, đồng thời tham gia nghiên cứu kỹ thuật cùng với sự phát triển của công nghệ CNTT, cung cấp dịch vụ CNTT cho cộng đồng địa phương đi kèm với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

TUYỂN DỤNG

Cube là một doanh nghiệp tôn vinh tinh thần thách thức và đoàn kết. Đối với những người có ước mơ lớn thì đó không phải là điều gì khó khăn. Đối với những người có ước mơ thì chúng tôi sẽ giữ lại mà không ngại thất bại. Cube System muốn chào đón mọi người tham gia và hợp tác cùng với chúng tôi.

CHÍNH SÁCH
VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi tại Tập đoàn Cube System (sau đây gọi là công ty chúng tôi), đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” như trình bày dưới đây, luôn nỗ lực bảo vệ và sử dụng một cách thích hợp nhất các thông tin cá nhân của khách hàng. Trong chính sách này không bao gồm “số cá nhân” và “thông tin cá nhân cụ thể”, dựa theo quy định trong “Đạo luật về việc sử dụng số để định danh cá nhân cụ thể trong thủ tục hành chính”.

Facebook