DỊCH VỤ

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: bảo trì phát triển hệ thống, nghiên cứu phát triển sản phẩm và cung cấp phần mềm ứng dụng CNTT tại thị trường trong nước. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tăng phạm vi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam bằng cách hoạt động như một đại lý bán hàng.

SẢN PHẨM

Giống như công ty mẹ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác nhau cho nhiều lĩnh vực. Trong 10 năm kể từ khi thành lập, công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ cho thị trường Nhật Bản, nhưng công ty cũng tham gia nghiên cứu kỹ thuật cùng với sự phát triển của công nghệ CNTT và dịch vụ CNTT cho cộng đồng địa phương đi kèm với việc phát triển kinh tế của Việt Nam.

TUYỂN DỤNG

Cube là một doanh nghiệp tôn vinh tinh thần thách thức và đoàn kết. Đối với những người có ước mơ lớn thì nó không phải là điều gì khó khăn. Đối với những người có ước mơ thì chúng tôi sẽ giữ lại mà không ngại thất bại. Cube System muốn mọi người tham gia và hợp tác với chúng tôi.

Facebook