Giới thiệu về nhân viên của Cube System

Tỷ số giới tính của nhân viên

Cơ cấu tuổi nhân viên

Tiếng Nhật

Loại dự án

Thông tin kỹ thuật

Hoạt động thể thao

Bóng đá
3/5
Bóng bàn
5/5
cầu lông
2/5
Marathon
2/5