CƠ CHẾ BẢO MẬT

Quản Lý Việc Ra Vào Công Ty

Hệ thống quản lý việc ra vào công ty

 • Sử dụng thẻ từ để ra vào công ty
 • Sử dụng hệ thống máy tính chuyên biệt để quản lý giờ ra vào công ty của các nhân viên
 • Trường hợp bị mất thẻ, ngay lập tức vô hiệu hóa thẻ đó
 • Danh sách các thẻ sẽ được quản lý trên “Biểu mẫu quản lý thẻ từ”

Quản Lý Thông Tin Mật, Thông Tin Cá Nhân

Bảo mật dữ liệu

 • Tất cả các máy tính đều được cài password
 • Cài đặt password cho máy chủ, phân quyền khi truy cập vào máy chủ
 • Thiết lập password khi gửi file đính kèm trong mail
 • Không được phép sử dụng USB cá nhân
 • Khi in các tài liệu quan trọng, phải sử dụng đơn xin phép và có sự đồng ý của cấp trên
 • Cấm sử dụng các thông tin của khách hàng để đưa lên Internet (blog, SNS)
 • Nhân viên mới vào làm thì phải tham gia vào khóa học đào tạo về cơ chế bảo mật của công ty

Phòng Chống Virus

Các biện pháp phòng chống virus

 • Tất cả các máy tính phải thiết lập firewall, cài đặt phầm mềm chống virus (Symantec Antivirus)
 • Luôn cập nhật phiên bản mới nhất của Windows và phần mềm chống virus
 • Thực hiện việc quét virus định kỳ, và phải gửi file kết quả cho người quản lý
 • Không được phép mang USB và máy tính cá nhân vào công ty
 • Không được phép tự ý download, cài đặt các phần mềm