Công ty kinh doanh vật liệu thứ cấp

Hệ thống đặt nhận hàng

「Với việc tiếp nhận từng chi tiết các nghiệp vụ của khách hàng theo nhu cầu mở rộng việc kinh doanh ở phía Việt Nam thì chúng tôi đã tạo ra được hệ thống mà công ty muốn thực hiện và hệ thông để nhân viên có thể sử dụng dễ dàng và hiệu quả」

Công ty may mặc

Hệ thống nhân sự

「Chúng tôi vừa lắng nghe một cách thận trọng các yêu cầu nghiệp vụ của công ty và cung cấp ra các giải pháp phù hợp với cách hoạt động của các công ty Nhật Bản và mô hình kinh doanh của công ty đó tại thị thường bản địa.
Chúng tôi đang cống hiến vào việc mở rộng kinh doanh bằng chính sự hỗ trợ và dịch vụ mà kế thừa được.」

GMS

Partnership

「Bên cạnh những mối quan hệ kinh doanh lâu dài ở phía Nhật thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ việc phát triển lập trình Global của khách hàng GMS ở cả thị trường bản địa.」

Công ty thương mại

Hệ thống quản lý thiết bị

「Dựa vào việc đưa ra các giải pháp đám mây và mobile thì chúng tôi cũng đang dần dần cải thiện môi trường làm việc để nhân viên có thể làm việc một cách dễ dàng và hiệu quả.」