Lập trình/Bảo trì Offshore

Bảo trì hệ thống vốn là mảng dịch vụ chuyên môn của công ty mẹ, chúng tôi hỗ trợ mảng dịch vụ này bằng nguồn lực tại Việt Nam. Từ việc hỗ trợ này, nhân sự ở Việt Nam có cơ hội trải nghiệm thực tế và học hỏi từ những kiến thức, kinh nghiệm mà công ty mẹ đã tích luỹ được. 
Không chỉ dừng lại ở bảo trì, năng lực lập trình của nhân sự người Việt cũng được phát huy tối đa để tham gia và thực hiện các công đoạn lập trình từ thiết kế chi tiết cho tới unit test

Nghiên cứu kỹ thuật

Từ những tài liệu tiếng Anh, chúng tôi nghiên cứu và kiểm chứng kỹ thuật, sau đó viết thành báo cáo tiếng Nhật và nộp cho phía Nhật Bản. Phía Nhật Bản sẽ dùng báo cáo này làm tài liệu và từ đó ứng dụng, phát triển kỹ thuật. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã nghiên cứu, kiểm chứng các kỹ thuật mới như AI, RPA,  Block chain, test tự động hóa.

Cung cấp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin

Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ tối ưu để giải quyết vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin vào các công ty Nhật ở thị trường bản địa, một vài sản phẩm của chúng tôi gồm hệ thống quản lý nhân sự, quản lý đơn đặt hàng, quản lý phòng họp hay phần mềm quản lý và điều phối xe công ty.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ vốn là thế mạnh của mình, chúng tôi luôn làm việc với tiêu chí “dù là vấn đề nhỏ như thế nào đi chăng nữa thì sẽ cùng khách hàng suy nghĩ trên quan điểm của khách hàng về cách thực hiện, hướng đến giải quyết vấn đề bằng những kỹ thuật đã tích lũy được ở Nhật và đưa ra hướng giải quyết”.