Technical Leader

     Mức lương: lên đến $2000        Địa điểm làm việc: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 17:30) Ứng tuyển ngay Nộp hồ sơ Họ và tên (*) Địa chỉ Email (*) Số điện thoại (*) Kinh nghiệm làm việc Chưa có […]

Chi tiết

IT Communicator

     Mức lương: lên đến $1100        Địa điểm làm việc: Quận 12 or Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 17:30) Ứng tuyển ngay Nộp hồ sơ Họ và tên (*) Địa chỉ Email (*) Số điện thoại (*) Kinh nghiệm làm […]

Chi tiết

Full-Stack Developer

     Mức lương: lên đến $1200        Địa điểm làm việc: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 17:30) Ứng tuyển ngay Nộp hồ sơ Họ và tên (*) Địa chỉ Email (*) Số điện thoại (*) Kinh nghiệm làm việc Chưa có […]

Chi tiết

Project Leader (PL)

     Mức lương: lên đến $2000        Địa điểm làm việc: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 17:30) Mô tả công việc –    Lập kế hoạch cho các dự án vừa (~ 10 người, dưới 6 tháng)–    Quản lý công việc của […]

Chi tiết

Bridge System Engineer (BrSE)

     Mức lương: lên đến $2000        Địa điểm làm việc: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 17:30) Mô tả công việc –     Đưa ra lời khuyên cho các Developer theo quan điểm của đối tác.–    Ước tính số giờ làm […]

Chi tiết

IT Communicator (Japanese)

     Mức lương: 700 ~ 1000 USD        Địa điểm làm việc: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 17:30) Mô tả công việc —    Phiên dịch, thông dịch các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của dự án phát triển phần […]

Chi tiết

Lập Trình Viên (VueJS/ ReactJS)

     Mức lương: 500 ~ 800 USD        Địa điểm làm việc: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 17:30) Mô tả công việc –    Thiết kế và xây dựng sản phẩm phần mềm quản lý nhân sự (chấm công, tiền lương, phép […]

Chi tiết

Lập Trình Viên Mobile (React Native/ Flutter/ Swift)

     Mức lương: 500 ~ 1,000 USD        Địa điểm làm việc: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 17:30) Mô tả công việc –    Tham gia thiết kế, phát triển ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng Android, iOS và Desktop cho […]

Chi tiết

Lập Trình Viên (.Net/ PHP/ Java)

     Mức lương: 500 ~ 800 USD        Địa điểm làm việc: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 17:30) Mô tả công việc –    Tham gia xây dựng, phát triển và vận hành hệ thống ứng dụng Web, API…–    Tham gia thực hiện […]

Chi tiết

Thực tập sinh Lập Trình

     Mức lương: 2,000,000 VND        Địa điểm làm việc:Quận 12 or Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 14:30) Ứng tuyển ngay Nộp hồ sơ Họ và tên (*) Địa chỉ Email (*) Số điện thoại (*) Kinh nghiệm làm việc Chưa […]

Chi tiết