LỜI CHÀO TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cube System Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chiến lược “Global Sourcing” của Cube System Group, được thành lập vào năm 2008.

Kế thừa DNA của Cube System, Cube System Việt Nam với phương châm “Khách hàng là số một”, “Chủ nghĩa trọng điểm”, và “Toàn nhân viên tham gia kinh doanh”, chúng tôi nuôi dưỡng những kỹ sư Việt Nam ưu tú – “Kỹ sư hệ thống hướng đến khách hàng” nhằm cống hiến cho sự nghiệp phát triển của hai quốc gia Việt – Nhật.

“Kỹ sư hệ thống hướng đến khách hàng” là những kỹ sư đứng trên quan điểm của khách hàng để suy nghĩ mọi việc và trưởng thành cùng với khách hàng.

Khi phát triển dịch vụ phần mềm offshore, nhân viên bắt buộc phải làm việc ở nơi cách xa khách hàng. Mặc dù vậy, nếu từng nhân viên suy nghĩ về vấn đề khách hàng đang mắc phải, và trong những vấn đề đó mình có thể làm được gì, và vì khách hàng luôn suy nghĩ giá trị cộng thêm, nỗ lực làm việc chăm chỉ thì chắc chắn rằng mức độ cung cấp dịch vụ cũng sẽ được nâng cao hơn.

Mặt khác, công ty Cube System Việt Nam công bố cho nhân viên biết tình hình kinh doanh của các bộ phận, tình hình kinh doanh của công ty, và đến cả chiến lược kinh doanh công ty. Vì mong muốn nhân viên hiểu rõ tình hình của công ty, để từ đó mỗi nhân viên tự suy nghĩ xem bản thân mình có thể làm được những gì cho công ty.

Trong tương lai chúng tôi muốn đào tạo “những doanh nhân người Việt Nam”, người vừa có trình độ kỹ thuật cao, vừa có khả năng kinh doanh tốt, nhằm cung cấp những dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.

Vì muốn xây dựng một công ty có mối quan hệ cộng tác tốt với các Partner và có thể làm tốt công việc với khách hàng, tôi sẽ chuyển giao phong cách kinh doanh “toàn nhân viên cùng tham gia kinh doanh” ngay trên nước Việt Nam này. Rất mong nhận được sự yêu mến và ưu ái của quý khách hàng.

Tổng Giám Đốc
MATSUDA YUZURU