Nâng cao trình độ Tiếng Nhật

  • Nâng cao trình độ Tiếng Nhật để phát triển chất lượng nghiệp vụ

  • Chúng tôi đang tích cực triển khai trong công ty, trợ cấp học Tiếng Nhật

Hợp tác với các Trường Học Tiếng Nhật

  • Liên kết với Trường dạy Tiếng Nhật tại trụ sở làm việc
  • Nâng cao trình độ chuẩn từ 54%→82% (Hiện có N2: 6 Nhân viên, N3: 7 Nhân Viên, N4: 6 Nhân Viên). 

Quản lý chất lượng Tiếng Nhật

  • Tôi đặt vị trí là người biên dịch / một người giao tiếp tham gia vào việc nâng cao chất lượng Tiếng Nhật của Developer và lên kế hoạch cải thiện sự phát triển chất lượng công việc.