Môi trường phát triển

Phòng phát triển (120㎡)
Phòng phát triển PG1(60㎡)
Phòng họp truyền hình
Quản lý ra vào
Phòng tiếp khách
Phòng họp
  • Môi trường mạng LAN chuyên dụng được xây dựng chỉ cho phép được sử dụng trong môi trường dự án, hoặc không thể kết nối với Internet. 
  • Việc quản lý xuất nhập, chỉ nhập những thành viên có chứng thực bằng thẻ ID.