Bố trí văn phòng

Sơ đồ mạng

Hệ Thống kiểm soát ra vào

  • Chỉ cho phép những thành viên được xác thực ID được phép ra vào.
  • Hệ thống kiểm soát truy cập bằng cách ghi lại thời gian ra vào của nhân viên.
  • Khi thẻ nhận dạng bị mất, ngay lập tức vô hiệu hóa thẻ. 

Quản lý dữ liệu

  • Thiết lập mật khẩu thiết bị đầu cuối hoàn toàn và kiểm soát truy cập bởi các nhà chức trách. 
  • Thiết lập mật khẩu thiết bị đầu cuối hoàn toàn và kiểm soát truy cập.
  • Cấm việc sử dụng các thiết bị lưu trữ

Chống vi-rút 

  • Tiến hành quét Virus toàn bộ hệ thống mỗi tuần một lần
  • Tiến hành cập nhật Window hàng tuần