Ngày 14/10/2020 , Ông KISHINA KEIICHIRO – Đại diện CÔNG TY TNHH CUBE SYSTEM VIỆT NAM đã trao tặng cho sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh 40 suất học bổng từ “Quỹ học bổng KSYS – CUBE”. Hai công ty KANDEN SYSTEMS INC. & CUBE SYSTEM INC. đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm qua và cùng nhau quản lý quỹ học bổng KSYS – CUBE FUND.
Với mục tiêu phát triển kinh doanh tại Việt Nam, tuyển dụng các nhân tài làm việc đóng góp vào sự phát triển chung của hai nước; cả 2 công ty đều mong muốn hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực và hy vọng sẽ có nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu làm cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản.