Cubecoin là hệ thống điểm trong tập đoàn CUBESYSTEM.
Ứng dụng Cubecoin được sử dụng trên web và trên điện thoại.
Có tên gọi là “Ino Pay”
Với chức năng như ví wallet. Nhân viên có thể nhận-gửi/trao đổi điểm với nhau.
Mua hàng hóa như nước uống, bánh, thẻ cào điện thoại và đặt biệt có thể mua vé của các sự kiện.
Các sản phẩm sử dụng cho Cubecoin