SẢN PHẨM NỔI BẬT

HRGs_v1

HUMAN RESOURCE GOALS (HRGs) HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

HRGs được thiết kế để quản lý hồ sơ nhân viên một cách khoa học, giúp dễ dàng cập nhật, lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân, hợp đồng lao động…
Đồng thời, nhân viên cũng có thể chủ động theo dõi những dữ liệu cá nhân, thực hiện đăng ký tăng ca, nghỉ phép, nghỉ bù hay nghỉ chế độ thai sản thông qua một tài khoản đã được cấp. HRGs giúp cho việc chấm công, tính lương trở nên hiệu quả tránh được tình trạng chấm công thiếu.

DEVICE MANAGEMENT SYSTEM HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Hệ thống phát huy tối đa công năng giúp quản lý các thiết bị một cách hiệu quả, tránh phát sinh các lỗi thường gặp khi quản lý thủ công như thống kê số lượng, phân loại thiết bị, tình hình sử dụng, vị trí, tên người dùng một cách minh bạch, rõ ràng, giúp dễ dàng nắm bắt tình trạng thiết bị để kịp thời sửa chữa, giảm mất mát, hư hỏng và vấn đề thất thoát không rõ nguyên nhân.

FaaS

FaaS-Facility as a Service HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỆN ÍCH NỘI BỘ

Hệ thống tích hợp đầy đủ các tính năng giúp nhà quản lý và nhân viên dễ dàng kiểm soát, theo dõi toàn bộ quá trình đặt lịch họp, sử dụng xe. Tránh tình trạng trùng lịch giữa các phòng ban và tự động nhắc nhở thông báo khi sắp đến lịch sử dụng.

D-CUBE

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tập trung trên nền tảng Big Data nhanh chóng, thuận tiện cho việc tìm kiếm. Đồng thời tích hợp phân quyền truy cập để bảo mật các nguồn dữ liệu quan trọng.

KỸ THUẬT SỬ DỤNG

Web

Mobile

Database

Framework