Kỹ sư Nhật tại Việt Nam

Từ tháng 3 năm 2010, tôi đã trở thành viên của công ty với vai trò:

  • Cầu nối kinh doanh với Nhật Bản
  • Đào tạo nhân viên
  • Chuyển đổi chính sách quản lý của Cube System

Cảm Nghĩ Đại Diện

Khi làm việc cùng với người Việt Nam, tôi đã rất ngạc nhiên bởi trình độ kỹ thuật cao của người Việt Nam. Tôi tin rằng sự hợp tác với các kỹ sư Việt Nam tạo nên sự thành công cũng như phát triển rộng ra nước ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc vẫn còn một số trở ngại như văn hóa, ngôn ngữ.
Vì thế chúng tôi phấn đấu cải thiện các hạn chế để hợp tác với các kỹ sư Việt Nam xây dựng một hệ thống vươn xa tới các nước khác.