Thực tập sinh Tiếng Nhật

     Mức lương: 2,000,000 VND        Địa điểm làm việc: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 14:30) Mô tả công việc –    Phiên dịch, thông dịch Nhật – Việt các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của dự án phát triển […]

Chi tiết

Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE)

     Mức lương: lên đến 1500 USD        Địa điểm làm việc: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08:30 đến 17:30) Mô tả công việc –    Phiên dịch, thông dịch các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của dự án phát triển phần mềm–    Là […]

Chi tiết

Phiên dịch tiếng Nhật

– Số lượng: 1 người – Ngày hết hạn: 10/02/2020 Số lượng 1~2 người Điều kiện – Có khả năng giao tiếp tiếng Nhật lưu loát,  trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên – Có kinh nghiệm về biên – phiên dịch tiếng Nhật – Việt, Việt – Nhật chuyên ngành IT. – Có […]

Chi tiết