Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển của công ty. Đồng thời để thuận tiện cho việc đi lại của các bạn nhân viên.
Cube System Việt Nam chính thức mở rộng văn phòng mới tại Dreamplex Ngô Quang Huy từ tháng 1/2022.

Phá tan những rào cản của 4 bức tường. Sự đa dạng và linh hoạt, không gian làm việc sáng tạo của văn phòng mới sẽ giúp các bạn nhân viên cảm thấy thoải mái, mang lại cảm hứng bứt phá trong tư duy, sức sáng tạo, nâng cao năng suất làm việc. 

Dreamplex Ngô Quang Huy, 42 Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức (Quận 2), Thành phố Hồ Chí Minh,
Phòng 306

Đến với văn phòng mở tại Dreamplex các bạn có thể làm trong văn phòng, trong quầy cà phê dưới sảnh chung hoặc bất kì đâu mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, miễn là mang lại hiệu quả trong công việc.